Automaty drabiny oświetlenia
Wiadomo, że na nocne oświetlenie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych poświęca ogromną ilość energii elektrycznej, przy czym większość czasu światło...
Detektora mikrofalowego pola
Przeze mnie wykonany, duża liczba detektorów mikrofalowego pola różnej konstrukcji i po artykułu w "RL" N 11/92, postanowił podzielić się swoim...
 CO-potencjometr sprzężenia zwrotnego
CO-Potencjometr sprzężenia zwrotnego (SOP) jest rezystancyjny dzielnik napięcia, z włączonymi szeregowo rezystorem i potencjometrem między wejściem kontaktem kontrolera i uziemieniem.
Elektroniczne ucho
Proponowany układ jest przeznaczony do słuchania rozmów w pomieszczeniach w niewielkiej odległości. Czułości mikrofonu brakuje dla pewnego postrzegania słabego dźwięku...
Aktywność słoneczna i dalekosiężny odbiór telewizji
Poniżej publikowany jest artykuł W. Żarkow, odbierającego Swoją telewizyjną stację we Lwowie. Technika ta łączy się z chromosfiernymi błyskami słońca,...

Kategorie

Instrukcje serwisowe, obsługi

Copyright © 2019 Obwody elektryczne.