Urządzenie blokady rozrusznika
Oferowane urządzenie jest przeznaczone do instalacji na większości modeli samochodów. Ja zapobiega błędne uruchamiania silnika przy pracującym silniku, posiada dużą...
Akustyczny projekt niskich częstotliwości dynamicznej głowicy
Poprawa jakości dźwięku nowoczesnych głośników uzyskuje się głównie poprzez zastosowanie nowych materiałów i technologii. Konstruktorzy zagranicznych firm "Jamo" i "Paradigm"...
 CO-potencjometr sprzężenia zwrotnego
CO-Potencjometr sprzężenia zwrotnego (SOP) jest rezystancyjny dzielnik napięcia, z włączonymi szeregowo rezystorem i potencjometrem między wejściem kontaktem kontrolera i uziemieniem.
Adapter do avę, jak
W przypadku małej ilości linii telefonicznych czasami stosuje się aparaturę wysokiej częstotliwości uszczelki (avę, jak). W przeciwieństwie do blokady, który...
Aktywna antena hf
Ta małogabarytowe antena (Joachim Schwender. Aktive Schleifanenne fur Empfang. - Funkamateur, 1999, nr 7, S. 787 - 789) działa w...

Kategorie

Instrukcje serwisowe, obsługi

Copyright © 2019 Obwody elektryczne.