CO-Potencjometr sprzężenia zwrotnego (SOP) jest rezystancyjny dzielnik napięcia, z włączonymi szeregowo rezystorem i potencjometrem między wejściem kontaktem kontrolera i uziemieniem. SPO montuje się w komorze silnika na ścianie strumienia powietrza (patrz zdjęcie 1) i służy do regulacji zawartości tlenku węgla (CO) w spalinach.

CO-potencjometr sprzężenia zwrotnego

Im wyższe napięcie na sygnale kontakcie SPO, tym niższy poziom co w spalinach. Sterownik rejestruje błąd ACT, jeśli napięcie sterujące wykracza poza zakres wartości zadanej (1-5V.) i zapisuje w pamięci RAM, odpowiednio, "27" lub "28" kod błędu Z potencjometrem, który może być odczytany w czasie diagnostyki. W przypadku błędów w danych świeci się lampka "CHECK ENGINE" i najczęściej wskazuje na przerwanie obwodu SOP. W tym przypadku sterownik nie bierze pod uwagę sygnału SPO i przechodzi w tryb sterowania silnikiem do średniej wartości. Objawami usterki danego łańcucha mogą służyć zwiększenie zużycia paliwa, zmniejszenie dynamiki pojazdu i niestabilna praca silnika na biegu jałowym.

Kategorie

Copyright © 2020 Obwody elektryczne.