Domowe kaseta z tonerem do widieopristawki "Dendy" [1], który potrafi zamienić ją w generator testowych sygnałów telewizyjnych (GITS), interesuje naszych czytelników. Dzięki ich opinii, autor konstrukcji i programy S. Riumiku z siedzibą w Czernihowie otrzymał wyróżnienie w konkursie "Najlepsza publikacja 2001 r.". Dziś prezentujemy GITS- 2 - ulepszona wersja kasety.

W porównaniu z pierwszą wersją oferowanego urządzenia zakres jej stosowania nie zmieniła się - ustawienie i regulacja kolorów (pracujących w systemie PAL) i czarno-białych telewizorów, ocena jakości picture tube przy zakupie telewizora, tworzenie tabel testowych dla telewizji kablowej. Jednak liczba testowych obrazów, tworzonych GITS- 2, wzrosła z 81 do 466 (z uwzględnieniem wszystkich kolorów), a dźwiękowych test sygnałów - z dwóch do czterech. Według niektórych cech GITS- 2 przewyższa znane generatory "Elektronika GIS 02 t" i "Łaspi TT-03".

Tak jak wszystkie funkcje generatora sygnałów testowych realizowane programowo, po sfinalizowaniu trzeba było tylko zmienić program. Sprzętowa część urządzenia - w rzeczywistości opłata kasety z płytami dla dwóch układów RPZU mogłaby pozostać taka, jak w oryginalnej wersji. Jednak i ona uległa niewielkiej poprawy, umożliwiającą pracę nawet z częściowo uszkodzonymi konsolami "Dendy".

Schemat opłat GITS- 2, pokazana na rys. 1, różni się od pierwotnej więcej poprzeczką CHT 3, służącego do przełączania wyświetlanych stron widieoprocessora "Dendy".

Dendy - generator próbnych sygnałów telewizyjnych. Nowa wersja

Jeśli w twojej konsoli jednego z widieostranic uszkodzona (na zdjęciu widoczne są dodatkowe linie lub kwadraty), można przejść na inną, przestawienie zworkę i naciskając przycisk SELECT joysticka. W pozycji "1" działa pierwsza, w pozycji "2" - druga strona pamięci wideo.

Rysunki płytek drukowanych przewodników i rozmieszczenie elementów na płytce kasety pokazano na rysunku. 2.

Dendy - generator próbnych sygnałów telewizyjnych. Nowa wersja

Formularz karty wybrana na podstawie udogodnienia jej zabudowy w standardowy dla "Dendy" obudowa kasety. Wąskie i bez bocznych elementów ciętych opłatą nie da się w nim zablokować. Dlatego nie warto oszczędzać materiał, zmniejszając szerokość głównej.

Obudowa biorą od przybyłych w ruinę gry kasety. Czasami trzeba go trochę dopracować, np. skrócić znajdujące się wewnątrz plastikowe kołki.

Przy opracowywaniu programu GITS- 2 autor starał się zrealizować maksymalna liczba testów, zajmując w PZU nie więcej niż 2 Kb. W szczególności, obraz testowej tabeli przechowywane dostarczana przez oryginalnego algorytmu. Współczynnik kompresji - 50,2 % (od 960 do 482 bajtów). Przy tym podprogram-unpacker danych zajęła zaledwie 57 bajtów. Do przechowywania tych samych danych, pakowanych metodą ZIP, trzeba by tylko 435 bajtów, ale długość ich raspakowszczika wiele razy więcej.

Kody, które należy wnieść w RPZU DS1 i DS2 informacyjnej o pojemności 2 Kb (układu KR 573 FR 5 lub ich odpowiedniki), przedstawiono odpowiednio w tabeli. 1 i 2.

Dendy - generator próbnych sygnałów telewizyjnych. Nowa wersja

Pliki binarne i pliki do programowania układów RPZU o pojemności 8 Kb (do 573 FR 6 i podobnych), w których kody z tabeli. 1 i 2 powtórzone cztery razy z rzędu.

Dendy - generator próbnych sygnałów telewizyjnych. Nowa wersja

Właściwości GITS- 2 (jak i GITS pierwszej wersji) nie zależą od rodzaju i pojemności zastosowanych układów RPZU, więc ostatnie można połączyć na płytce w różnych kombinacjach, nie zapominając tylko ustawić żądaną położenia zworki CHT 1 i CHT 2. Jeśli wymieniać układu w trakcie eksploatacji kasety z tonerem nie jest planowane, można połączyć odpowiednie podkładki na płytce zwykłymi przewodami zamiast zworek-skoczków.

Na nowej płycie (przy przesmyku HTZ w pozycji "2") będą pracować i układy zaprogramowane zgodnie z [1]. Ale stosować je trzeba w zestawie: obie "nowe" lub obie "stare". Naturalnie, w ostatnim przypadku GITS będzie posiadać tylko właściwościami, o których wspomniano w pierwszym źródle.

Jeśli masz gotowy opłata starego wariantu GITS, aby skorzystać z wszystkich opisanych poniżej testów, wystarczy ustawić w panelu układu RPZU, zaprogramowane na nowo.

Chcąc wprowadzić do programu swoje dodatki i ulepszenia, pomoże artykuł, w którym szczegółowo omówiono metody tworzenia programów dla "Dendy"

OPIS TESTÓW

Po zainstalowaniu kasety GITS- 2 w "Dendy i zasilania na ekranie powinna pojawić się próbna tabela (rysunek górny na 1 stronie okładki) i charakterystyczne tryl. Jeśli nie ma obrazu, ale dźwięk jest, spróbuj przestawić zworkę HTZ na głównej kasety w innej pozycji, naciśnij przycisk SELECT joysticka. Operacja ta pozwala na przejście z prawdopodobnie uszkodzoną widieostranicy na sprawne. Jeśli nie ma dźwięku, prawdopodobnie, odmówiono niektóre z używanych przez program komórek głównego RAM konsoli do gier i dalsza praca jest niemożliwa.

Ze względu na specyfikę vision "Dendy", tworząc na ekranie telewizora dokładne kwadraty trudne (nie można zmieścić się w określonej ilości pamięci ROM). Dlatego we wszystkich testowych zdjęciach wyglądają na prostokąty o proporcjach 4:5. Jednak środkowy okrąg testowej tabeli ma odpowiedni kształt, co daje możliwość oceny zniekształceń geometrycznych rastra i dostosować jego wymiary. Ponadto, tabela pozwala wycentrować i skupiać się obrazu w pięciu riepiernym znaków w centrum i na rogach ekranu, sprawdzić ostrość w poziomie i w pionie (200... 250 linii na drobnej siatce). Występują obszary z szachownicy pola, kolorystyką, ukośne linie. Po naciśnięciu przycisków w GÓRĘ, w DÓŁ każdego z joysticków obraz odwrócony (drugi od góry rysunek na 1 str. okładki), w centrum, na górze i na dole ekranu pojawiają się napisy drobnym drukiem.

Do następujących 11 minut próbny zdjęć przechodzą za pomocą przycisków w LEWO i w PRAWO. Każda ma po cztery opcje, przełączane przyciskami w GÓRĘ i w DÓŁ. Opcje, z kolei, mają od dwóch do 24 - ch odmian: przyciskiem A zmieniają kolor obrazu, przyciskiem W odwracają go lub włączają/wyłączają nadrzędnego na obraz podstawowy drobną siatkę. Przyciskiem START wyłaczają efekty test-sygnały. Przejście od jednego gatunku do drugiego towarzyszy dźwięk "bip", a początek nowego cyklu ich zmiany - trelami.

Dendy - generator próbnych sygnałów telewizyjnych. Nowa wersjaPionowe kolorowe paski (rys. 3, a) - osiem pasów o jednakowej szerokości, w następującej kolejności (od lewej do prawej): biały, żółty, niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, niebieski, czarny. Pozwalają sprawdzić poprawność matrycowania, dostosować obwody korekcji preemfaza, ocenić nasycenie kolorów w sąsiadujących wierszach. Odcienie formowanych kolorów różnią się w zależności od cech widieoprocessorow "Dendy" różnych modeli i mogą się nieznacznie różnić. Opcje: wymiana podstawowych kolorów dodatkowych, wyłączenie kolory (szary pasek, trzeci od góry rysunek na 1 stronie okładki). Odmiany: litera Z na niebieskim pasku w celu ułatwienia jego identyfikacji.

Poziome kolorowe paski (rys. 3, b, c) - osiem zespołów, podobnych pionowym, ale dolny - dwa razy mniejszej wysokości.

Jednolite szare pole. Pozwala sprawdzić i ustawić statyczny balans bieli, czystość koloru. Opcje: cztery odcienie jasności. Odmiany: cykliczna z okresem 2 z inwersja obrazu, co pozwala sprawdzić jakość stabilizacji rozmiaru obrazu i stabilność synchronizacji kadrowej i małe obrazy cyfrowi. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku W częstotliwość "migania" zwiększa się czterokrotnie.

Jednolite czerwone pole. Służy do sprawdzania czystości kolorów, wykrywania wad picture tube maski (na zdjęciu nie musi być białe kropki). Opcje: cztery odcienie nasycenia. Odmiany: "miganie" z okresem 1 lub 2 s.

Jednolite zielone pole podobnie czerwonego.

Jednolite niebieskie pole podobnie czerwonego.

Szachownicy z czarno-białych kwadratów (16 kolumn, 15 wierszy) pozwala na ocenę liniowości obrazów cyfrowych, zniekształcenia geometryczne rastra, sprawdzić brak kolorowych falbanek. Opcje: odwrócenie obrazu, powiększone o połowę wymiary prostokątów (rysunek dolny na 1 stronie okładki). Odmiany: elemencie na obraz drobna siatka, wymiana białego jednym z 12 możliwych kolorów (rys. 3, g).

Monochromatyczne paski ("bluza marynarska", rys. 3, d) służą do oceny liniowości obrazu cyfrowego i jednorodności koloru rozległych obszarów ekranu. Opcje: pionowe lub poziome pasy, powiększona o połowę szerokość pasków, inwersja obrazu. Odmiany: elemencie na obraz drobna siatka, wymiana białego jednym z 12 możliwych kolorów (rys. 3, e).

Punktowe pole (rys. 3, g). Białe kropki (15x16) na czarnym tle z markerem w centrum służą do sprawdzania ostrości i astygmatyzm elektronicznego wiązki światła na całej powierzchni ekranu, a także statycznego i dynamicznego zbieżności kolorów podstawowych. Opcje: obniżony o połowę lub powiększony dwukrotnie i czterokrotnie krok punktów (można wybrać optymalny w zależności od wielkości ekranu telewizora). Odmiany: odwrócenie obrazu, wymiana białego jednym z 12 możliwych kolorów (rys. 3, h).

Netto polu z 15 x 16 cienkie białe linie na czarnym tle służy do regulacji informacje czerwonego, zielonego i niebieskiego promieni, sprawdzania ostrości. Opcje: obniżony o połowę lub powiększony dwukrotnie i czterokrotnie krok siatki. Odmiany: odwrócenie obrazu, wymiana białego jednym z 12 możliwych kolorów (rys. 3, i, do).

Efekty test-sygnały służą do sprawdzania kanału dźwięku z telewizora. Dostępne są następujące sygnały, przełączane cyklicznie przyciskiem START: prostokątne impulsy czynnika cła 2 ("meander") częstotliwości 500 Hz, piłoobraznyje impulsy o częstotliwości 6600 Hz, impulsy prostokątne czynnika cła 4 częstotliwością 6600 Hz, "syrena" - "meander" liniowo zmieniającej się częstotliwości (od 27 do 12500 Hz w ciągu 9).

Literatura

  • Riumik S. "Dendy" - generator testowych sygnałów telewizyjnych. - Radio, 2001, nr 8, 26 - 28

Autor: S. Riumik, Czernihów, Ukraina

Data utworzenia
Data modyfikacji

Kategorie

Copyright © 2021 Obwody elektryczne.