Цю антену можна використовувати в тих випадках, коли не вистачає місця для встановлення повнорозмірного диполя на діапазон 160 метрів. Слід зауважити, що, використовуючи розрахункові співвідношення, наведені в цій статті, аналогічні укорочені антени можна виготовити і на інші аматорські діапазони.

Антена являє собою (див. малюнок) випромінювач завдовжки А з подовжуючої котушкою L1. Ця котушка "подовжує" випромінювач до електричної довжини L/4, а в якості "землі" використовують щоглу і заземленную арматуру З будівлі. Для підвищення ефективності антени, якщо є можливість, добре б встановити скорочений противагу D з подовжуючої котушкою L2. Краще, якщо противаг буде кілька.

Компактна антена

Розрахунок антени проводять в такій послідовності. Визначивши довжину випромінювача А (метри), вибирають резонансну частоту антени f (мегагерци) і діаметр d (метри) дроту, з якого буде виготовлений випромінювач. У наведеному далі прикладі розрахунку будуть використані такі значення цих параметрів: А=29 м, f=1,86 МГц, d=0,0015 м(1,5 мм).

Спочатку визначають довжину хвилі L (метри) для обраної резонансної частоти антени, її робочий кут ф (градуси) і проміжний параметр S:

Для нашого прикладу - L=161,3 м, ф=64,7" і S=19333. Потім знаходять характеристичне опір Z (омі) провідника антени і відповідне йому реактивне опір антени Хс в точці підключення котушки індуктивності L1 до полотна випромінювача:

Для нашого прикладу - Z=600,6 Ом і Хс=283,8 Ом. Зауважимо, що реактивний опір укороченого випромінювача - ємнісне. Тому для налаштування антени в резонанс використовується котушка індуктивності L1. Її реактивний опір Хl повинно бути чисельно дорівнює реактивного опору антени Хс. Індуктивність котушки L (микрогенри) розраховують за формулою

Для нашого прикладу - L=24,3 мкГн. Оплетку кабелю живлення підключають до лівого (по малюнку) кінця котушки L1, а його центральний провідник - до відведення від цієї котушки. Точка підключення (n1 витків, рахуючи від лівого кінця котушки) залежить від хвильового опору кабелю живлення R, індуктивного опору подовжує котушки та кількості її витків n. Вони пов'язані таким співвідношенням:

Якщо, наприклад, подовження котушка L1 має 28 витків, а хвильовий опір кабелю 50 Ом, то його центральний провідник треба підключати приблизно до 12-го витка. Точніше точку підключення визначають експериментально - по мінімуму КСВ в живильному фідері.

Подовжуючу котушку розраховують за стандартними формулами. Оскільки при роботі на ній виникає висока ВЧ напруга, котушку найкраще зробити одношарової з примусовим кроком намотування, рівним діаметру дроту, використаного для її виготовлення. Цей провід повинен мати діаметр не менше 1 мм.

В оригіналі статті (К. Bottcher. Endgespeiste 160-m-Antenne fur ungun-stige Lagen. - Funkamateur, 1997, N11, s. 1314-1315) зазначено, що подовжуючу котушку можна виконати і на кільцевому магнітопроводі з карбонільного заліза, якщо передавач має невелику потужність, а діаметр магнітопровода буде кілька сантиметрів.

Література

  • Радіо 5-99, с. 61
  • Публікація: М. Большаков, rf.atnn.ru

    Add comment

    Навігація

    Інструкції з експлуатації

    Copyright © 2019 Електричні принципові схеми.