Описувана антена може бути корисна для застосування в містах із щільною забудовою. Вона являє собою дротяну рамку з периметром дві довжини хвилі. Пропоноване розміщення антени показано на рис.1.

Антена для діапазону 160 м з низькою висотою підвісу

Так як напряму струму протилежних кінців рамки знаходяться в протифазі, паразитне випромінювання вгору значно знижено. Діаграма спрямованості випромінювання у вертикальній площині показана на рис.2, а в горизонтальній площині - не має яскраво виражених максимумів і можна вважати її кругової.

Ширина смуги пропускання антени близько 100 кГц за рівнем КСВ=2. Вхідний опір -160 Ом при висоті підвісу 30 метрів (типові 9-ти поверхівки) і знижується при зменшенні висоти підвісу. Розрахункові дані для інших висот підвісу при резонансній частоті 1,85 МГц наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Висота, м

Периметр, м

Вх.сопр, Ом

20

322,06

75

30

320,88

160

40

321,43

230

50

323,56

280

При висоті підвісу від 20 м до 50 м максимальний кут випромінювання до горизонту в діаграмі спрямованості змінюється незначно - від 48 до 40 градусів відповідно. Антена моделювалася і випробовувалася в діапазоні 2 м і підтвердила розрахункові характеристики.

Автор: Микола Федосєєв, UT2UZ, Київ р.; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Add comment

Навігація

Інструкції з експлуатації

Copyright © 2020 Електричні принципові схеми.