Фазоінвертор з встановленою в ньому головкою можна уявити з деякими спрощеннями, як акустичний фільтр верхніх частот (ФВЧ). Розрахунок його досить складний, оскільки вимагає врахування великої кількості параметрів, які забезпечують найкращу рівномірність АЧХ гучномовця.

Для розрахунку необхідно виміряти зсув (прогин) звукової котушки головки Д (в міліметрах) під дією вантажу з немагнітного матеріалу масою М=0,2...0,4 кг, покладеного на дифузор в місці його з'єднання котушкою. Роблять це за допомогою смужки масштабно-координатної паперу марки H1 ("міліметрівки"), відзначаючи видалення будь-які позначки на дифузорі від лінійки, покладеної на дифузоротримач. Вимірювати зміщення дифузора слід з великою ретельністю, оскільки воно зазвичай не перевищує 1...2 мм (для прикладу, дифузор головки 8ГД-1РРЗ зміщується під дією вантажу масою 0.2 кг всього на 1 мм). Потім знаходять гнучкість рухомої системи Сг=10(-4)/ДМ (у метрах на ньютон), об'єм ящика фазо-інвертора V=0,875 CяD(4)ефективності (у літрах), де Ся - гнучкість повітря в ящику, рівна 0,7 Сг. (у метрах на ньютон), а Dэфф - ефективний діаметр дифузора (в сантиметрах), що дорівнює 0,76... 0,82 Dном. Довжину проходу L знаходять із співвідношення (4L+3,4 d)/d2= =ЗU2d2/4лVfo. де L і d - відповідно довжина і діаметр тунелю фазоінвертора (у метрах), V - об'єм ящика (у кубічних метрах), fo - резонансна частота голівки (у герцах). Вибираючи довжину L (рис. 1), слід мати на увазі, що відстань від кінця тунелю до задньої стінки ящика повинна бути не менше 40 мм, причому сама довжина L не повинна перевищувати 0,1 довжини хвилі, відповідної резонансної частоти fo головки, тобто необхідно виконати умову: L(мм)<3400/fo (Гц). Якщо розрахункова довжина проходу виявиться занадто великий, задаються меншим діаметром, з тим щоб зазначені вище умови дотримувалися.

Розрахунок фазоінвертора АС

При розрахунку на микрокалькуляторе спочатку записують в нього програму 1, потім заносять в регістри P1, P2, РЗ, Р4 і Р5 вихідні дані: масу вантажу М (у кілограмах), змішання котушки Д (мм), діаметр дифузора Dном (см), діаметр проходу d (мм) і резонансну частоту f (Гц). Після цього натискають на клавіші В/О і С/П і через кілька секунд зчитують з табло калькулятора довжину проходу, а з регістра Р6 витягують обсяг фазоінвертора в літрах.

Приклад. Розрахувати фазоінвертор. в якому встановлена головка 4ГД-35 з діаметром дифузора Dном=20см і резонансною частотою fо=65Гц. Вантаж масою 0,2 кг викликає зміщення звукової котушки на відстань Д=1,5 мм. Діаметр проходу d вибираємо рівним 0,05 м. Записавши програму калькулятор, заносимо дані в регістри пам'яті: 0.2П1, 1.5П2, 20П3, 0.05П4, 65П5. Потім натискаємо на клавішу В/О і С/П і, дочекавшись зупинки розрахунку, читаємо на табло довжину проходу: L=6.6х10 - 2 м. Перевіряємо умову: L<3400/fo. Якщо на табло висвічується поєднання "ЕГГОГ" (помилка). то умова не виконується, необхідно зменшити діаметр проходу, якщо ж вийшло деяке число, то умова виконується. Натискаємо клавішу З/П - на табло число 52,3, отже, умова виконується. З регістра ИП6 витягаємо обсяг фазоінвертора V=13 л.

Література

  • Радіо №5 1987
  • Публікація: М. Большаков, rf.atnn.ru

    Add comment

    Навігація

    Інструкції з експлуатації

    Copyright © 2019 Електричні принципові схеми.