На малюнку приведена принципова схема універсального вимірювального приладу автолюбителя. У залежності від положення перемикача роду роботи їм можна перевіряти напругу вбудованого автономного джерела живлення, справність електролітичних конденсаторів, напруга акумуляторних батарей, кут випередження запалювання, частоту обертання колінчастого вала чотирициліндрового і шестициліндрового двигунів.

Крім того, при будь-якому положенні перемикача роду роботи S1 можна виробляти перевірку низькоомних електричних ланцюгів.

Універсальний прилад автолюбителя

Як видно з рисунка, для підвищення стабільності і точності результатів вимірювань електронна частина приладу живиться від гальванічної батареї G1 через стабілізатор напруги на транзисторах V12, V13. В якості джерела опорної напруги використовується параметричний діодний стабілізатор (V14 - V16). Величину стабілізованої напруги 3,5 можна плавно регулювати змінним резистором R33. При вимірювання постійних напруг (перемикач S1 у положенні 1 або 3) міліамперметр спільно з резисторами R25 і R20, R29 утворює вольтметр постійної напруги. При перевірці справності зовнішніх ланцюгів замість миллиамперметра індикатором є світлодіод V11, який включається послідовно з батареєю G1 через резистор R34. Розрив перевіряється ланцюга підключають до клем "Ланцюга" і "0".

Принцип вимірювання кута випередження запалювання і частоти обертання колінчастого вала двигуна полягає у вимірюванні часових характеристик імпульсного напруги, діючого на клемах переривника системи запалювання двигуна. Так, частота появи імпульсів прямо пропорційна частоті обертання колінчастого вала двигуна і обернено пропорційна числу циліндрів, а кут повороту вала, при якому переривач знаходиться в замкнутому стані, прямо пропорційний відношенню тривалості імпульсу до періоду його повторення.

При підключенні контактів переривника до клем "До прерывателю" і "0" (четверте положення S1) імпульсна напруга фільтрується від додаткових високочастотних перешкод фільтром нижніх частот (R1, R2, С1, С2). обмежується доданими обмежувачем (V1 - V3) я далі надходить на вхід тригера Шміт-та (V4 - V5). Тривалість вихідних імпульсів тригера при цьому досить точно відповідає часу повороту валу двигуна при замкнутих контактах переривника, а період повторення імпульсів часу між виникненням іскри в кожному циліндрі Оскільки амплітуда імпульсів на виході тригера постійна, то середнє значення струму на виході емітерного повторювача (V7) буде прямо пропорційно куту повороту вала, при якому контакти переривника замкнут і.

При вимірі частоти обертання колінчастого вала чотирициліндрового двигуна (положення 5 перемикача S1) використовується одновібратор (V8, V9), який запускається імпульсами з виходу тригера Шмітта через диференціюючу ланцюг C3R10 V7R11. Вихідні імпульси одновібратора стабільні по амплітуді і тривалості і їх період повторення обернено пропорційний швидкості обертання. Тому середній струм, що проходить через міліамперметр і резистори R22, R31, буде прямо пропорційний числу оборотів в хвилину. Для вимірювання частоти обертання шестициліндрового двигуна перемикач S1 необхідно перевести в положення 6..

Шкала миллиамперметра проградуйована безпосередньо у вимірюваних величинах: постійне напруга - 0... 15 В; кут повороту - 0... 100° число обертів - 0... 3000 об/хв. Шкала миллиамперметра при всіх вимірах лінійна. Для налагодження приладу необхідно подати на клеми "До прерывателю" змінну напругу 24 в для чого можна використовувати відповідний знижуючий трансформатор. живиться від мережі.

Підлаштування резистором R30 встановлюють стрілку миллиамперметра на позначку 45° шкали кутів. Потім резистором R31 в положенні 5 перемикача S1 встановлюють стрілку на шкалі частоти обертання двигуна на позначці 1500 для чотирициліндрового двигуна і 1000 - для шестициліндрового.

Перевірка працездатності (справності) конденсаторів проводиться за показаннями миллиамперметра при підключенні конденсатора до гнізд "З". Якщо конденсатор справний. то стрілка приладу спочатку відхилиться потім повільно повернеться у вихідне положення.

Від редакції. Транзистори V4, V5, V9, V13 можуть бути типів КТ312Б. КТ315Б; V6, V8 - КТ608Б; V10 - МП114; -V12 - ГТ403В; світлодіод V11 - АЛ102А, інші діоди типу КД521.

Література

 • "Antenna" (Бразилія), 1978, № 1. №2
 • Радіо № 1, 1979 р., c.61
 • Публікація: М. Большаков, rf.atnn.ru

  Add comment

  Навігація

  Інструкції з експлуатації

  Copyright © 2019 Електричні принципові схеми.