Регулятор змонтований на друкованій платі із двостороннього фольгованого склотекстоліти товщиною 1,5 мм Креслення плати показано на рис. 3. Резистор R9 - МЛТ-2, інші - МЛТ-0,125. Конденсатор С16 - К52-1, решта - КМ-6Б або КМ-5.

Замість діодів КД522А (VD1-VD4) підійдуть будь-які кремнієві, розраховані на прямий струм не менше 100 мА (наприклад, КД102А, КД509А), інші можна замінити на КД503А, КД509А, КД512А. Транзистори КТ3102Б замінні будь-якими з серії КТ315 з коефіцієнтом передачі струму не менше 30. Номінали конденсаторів і резисторів можуть відрізнятися від вказаних на ±20 %.

Блок живлення регулятора і цифрового октан-коректора повинен забезпечувати напругу 5 В±5 % при струмі навантаження 0,7 А і вхідній напрузі 8...14 Ст. Схема одного з варіантів блоку показана на рис. 4. Стабілізатор DA1 встановлюють на тепловідвід загальною площею близько 200 см2.

Цифровий автомат-регулятор кута O3
Puc.4

Працездатність автомата перевіряють так само, як і октан-коректора: до його входу підключають контакти реле, обмотку якого підключають до генератора ЗЧ через діод Д226А. До виходу елемента DD3.1 підключають осцилограф і спостерігають на екрані імпульси високого рівня, частота яких дорівнює частоті вхідних імпульсів, а тривалість повинна збільшуватися з зменшенням частоти. Період проходження імпульсів відповідає куту 180 град., а їх тривалість - куті затримки.

Точніше кут затримки можна виміряти цифровим частотоміром. Його підключають замість осцилографа і вимірюють період і тривалість імпульсів на виході елемента DD3.1. Кут затримки (град.) дорівнює 180т/T де Т - період, а т - тривалість (мс) одиничних імпульсів на виході елемента DD3.1.

Змінюючи частоту генератора, будують графік залежності кута 03 від частоти. Він повинен збігатися з графіком, зображеним на рис. 2. Причому фоз=30-ф3, де (фоз - поточний кут ОЗ, ф3 - кут затримки (початковий кут ОЗ дорівнює 30 град.).

Вихід регулятора підключають до виводів 1 елемента DD2.1 і 4, 5 елемента DD3.2 октан-коректора, а елементи R6, VT1, С5, R13, R14, SA2 з коректора видаляють.

Якщо регулятор передбачається використовувати без цифрового октан-коректора, то на виході регулятора слід встановити узгоджувальний вузол, такий же, як на виході октан-коректора, - DD3.3, DD1.2, VT3, VT4, С7, R20-R23. Вихідний сигнал регулятора слід подавати на вив. 10 елемента DD3.3 сайту. Хоча цифровий автомат-регулятор розрахований на роботу з контактним переривників, значно ефективніше його застосування разом з безконтактним датчиком-переривником, наприклад, від блоку запалювання БЭСЗ-1. Схема формувача, необхідного для узгодження виходу такого датчика і вхідних ланцюгів регулятора, показана на рис. 5.


Puc.5

У формувачі використовують резистори МЛТ-0,125, конденсатори КМ-5, КМ-6 (С1-С4), К52-1 (С5). Транзистори КТ3102Б можна замінити на будь-які з серії КТ315 зі статичним коефіцієнтом передачі струму понад 30, а транзистори КТ817Б і КТ815А - наКТ801Аили КТ801Б. Світлодіод HL1, розрахований на прямий струм не менше 10 мА, служить індикатором установки початкового кута випередження запалювання.

Формувач встановлюють у моторному відсіку автомобіля поблизу переривника-розподільника.

Вхідні ланцюги електронного блоку БЭСЗ-1 слід змінити: виключити елементи R3-R8, V3-V5, СЗ, С4 (тут позиційні позначення деталей відповідають схемі в керівництві з експлуатації блоку). На звільненому місці слід зібрати вхідний вузол, аналогічний використовуваному в цифровому регуляторі (елементи VD1-VD5, СЗ, С4, R7-R10, R13, VT3 на рис. 1). Правий по схемі виведення резистора R13 слід підключити до плюсового проводу живлення блоку БЭСЗ-1, а вихід вузла - колектор транзистора VT3 - до бази транзистора VT6.

Після такої переробки електронний блок БЭСЗ-1 може працювати з вихідними сигналами цифрового октан-коректора, формувача безконтактного датчика і звичайного контактного переривника.

Цифровий автомат-регулятор встановлюють в салоні автомобіля, в легкодоступному для водія місці і з'єднують з переривником і електронною системою запалювання екранованим кабелем.

Перед установкою регулятора або демонтувати відцентровий регулятор, зафіксувавши кулачок на осі, або міцно закріпити його сухарі. Потім встановити початковий кут 03 45 град. щодо ВМТ (30 град. - робочий діапазон цифрового регулятора; 10 град. - кут, рекомендований інструкцією для автомобіля "Москвич-2140"; 5 град. - для забезпечення роботи цифрового октан-коректора). Далі уточнюють початковий кут 03 при русі (за звичайною методикою).

Токораспределительную пластину ротора розподільника бажано подовжити приблизно на 35 мм у бік, протилежний напрямку обертання вала.

Автор: Бірюков, р. Москва; Публікація: М. Большаков, rf.atnn.ru

 

Add comment

Навігація

Інструкції з експлуатації

Copyright © 2019 Електричні принципові схеми.