Пристрій призначений для запобігання перевантаження і несправностей в радіоапаратурі через відхилення напруги живлення за допуск. Воно буде особливо корисно на дачі або в селі, де нерідкі значні коливання напруги в мережі. Часто використовуються при нестабільної мережі феромагнітні стабілізатори мають вузький діапазон стабілізації і при значних коливаннях напруги (в бік збільшення) просто виходять з ладу. Для деякої радіоапаратури небезпечно не тільки підвищений, але і знижена напруга мережі.

Контролювати мережу вимірювальним приладом, кожен перед включенням радіоприладів, незручно та й неефективно, так як відхилення може статися в процесі роботи. Але цю задачу може взяти на себе автоматичне контрольний пристрій, через яке живиться апаратура.

Автоматичний захист мережевий радіоапаратури
Рис. 1.34


Рис. 1.35

При первісному включенні пристрою (кнопкою SB1) воно протягом однієї секунди перевіряє рівень напруги на знаходження його допуск 170...260 В, а також на наявність перешкод. У разі відхилення напруги за допуск схема не дозволить включити радіоапаратуру.


Рис. 1.36. Топологія друкованої плати для вузла А1

У процесі роботи захисного пристрою схема виробляє безперервний контроль за станом мережі, і при виході напруги за допуск 190...245 В починає працювати звукова сигналізація, попереджаючи, що краще вимкнути радіоапаратуру. При цьому за світінням світлодіодного індикатора можна визначити вид відхилення напруги в "+" (збільшення) або "-" (зниження). У разі небезпечного невідповідності мережевої напруги (при виході за допуск 170...260 В) радіоапаратура, підключена до гнізд Х1, Х2, відключиться автоматично.

Електрична схема пристрою наведена на рис. 1.34 і 1.35 і складається з чотирирівневого компаратора на елементах мікросхеми D2, звукового генератора на елементах D3.1...D3.3, вузла комутації на транзисторі і реле К1, а також блоку живлення зі стабілізатором напруги на мікросхемі D1.

Поріг спрацьовування компараторів встановлюється при налаштуванні резисторами, зазначеними на схемі зірочкою "*". Їх значення вказані на схемі орієнтовно. Настроювання пристрою проводиться за допомогою ЛАТР, змінюючи напругу живлення на штекері ХР1. При цьому резистором R15 встановлюємо перевищення порогу 245 (на виході D2/8 з'явиться лог. "1"), а резистором R14 - зниження напруги нижче 170 (на виході D2/8 лог. "0"). Для налаштування зручно використовувати великогабаритні регулювальні резистори.

Налаштування схеми краще починати з перевірки працездатності вузла, показаного на рис. 1.34. При натисканні на кнопку ВКЛ (SB1), реле К1 спрацьовує із затримкою приблизно в 1 секунду і контактами К1.2 блокує кнопку. Час затримки включення реле залежить від номіналу ємності С2 і резистора R7. Вимикання реле К1 може проводитися кнопкою ВИМКНУТИ (SB2) або ж від схеми автоматики, коли на виході мікросхеми D3/11 з'явиться імпульс або лог. "1" (при виході напруги за допуск).

На рис. 1.36 наведено топологія друкованої плати для ділянки схеми (А1), виділеного пунктиром. Інша частина схеми виконана на універсальній макетної платі об'ємним монтажем.

У схемі застосовані конденсатори С1...С4 типу К52-16 на 63; С5, С6 - К10-17. Резистори і діоди підійдуть будь-які аналогічні. Трансформатор Т1 краще використовувати з уніфікованої серії ТПП. Він повинен забезпечувати під вторинній обмотці напруга 22...24 В і струм не менше 60 мА.

Реле К1 застосовано типу РЭС48 (паспорт 4.590.201), але підійдуть і багато інші, з робочою напругою 24 в

Пристрій автоматичного захисту можна спростити, якщо відмовитися від звукової і світлової сигналізації відхилення напруги. В цьому випадку схему контролю рівня напруги на рис. 1.35 замінюємо наведеною на рис. 1.37 . Вона складається з транзисторів, що працюють у режимі мікрострумів. В нормальному стані підстроєчними резисторами R12 і встановлюємо на R15 колекторах VT2 і VT3 лог. "Про" і лог. "1" відповідно. У цьому випадку транзистори VT4 і VT5 замкнені і на резисторі R19 немає напруги (при його появі спрацює VS1).

Змінюючи мережеве напруга з допомогою ЛАТР, резистором R12 встановлюємо поріг спрацьовування схеми при напрузі нижче 170 В, а резистором R15 - при перевищенні 260 Ст.


Рис. 1.37

При використанні другого варіанта схеми спрощується і блок А1. У цьому випадку стабілізатор D1 не потрібен, а якщо у трансформатора Т1 є вільна обмотка на напругу 6...12 В, те вона може бути підключена до ланцюгів 5 і 6 (замість резисторів R1...R3 встановити перемички, R4 і R10 виключити з схеми).

Публікація: www.cxem.net

Add comment

Навігація

Інструкції з експлуатації

Copyright © 2019 Електричні принципові схеми.