Спеціально за завданням редакції "РЛ" розроблена проста схема аматорського радіотелефону "РТФ-92" з виходом на АТС. За допомогою цього пристрою можна телефонувати з машини, дачі, чи в туристичному поході, включати сигналізацію квартири і службового приміщення, а також використовувати "РТФ-92" як бездротову трубку-телефон.

Принцип роботи "РТФ-92" заснований на звичайному тональному радіоуправлінні. Блок-схема "РТФ-92" зображена на рис.1 і рис.2 і включає в себе мобільний та стаціонарний частини.

Аматорський радіотелефон РТФ-92

Мобільна частина складається з дуплексною радіостанції, тонального генератора сигналів трьох частот, підсилювача низької частоти для прийому тонального виклику і номеронабирача.

Стаціонарна частина складається з дуплексною радіостанції, трьох приймачів тональних сигналів (ПТС1, ПТС2, ПТСЗ), диференціальної системи, тиристорного пристрою вмикання-вимикання дифси системи і передавача, реле виклику, тонального генератора виклику і реле часу.

Принципова схема мобільної частини наведена на рис.3. На транзисторах VT3, VT4 зібраний тональний генератор, який включається кнопками SB1, SB2, SB3 або номеронабирачем через діоди VD1 - VD3, а частота генератора підбирається резисторами R8, R9, R10 під частоту приймачів тональних сигналів ПТС1 - ПТСЗ. На транзисторах VT1, VT2 зібраний підсилювач з виходу якого напруга тональних сигналів надходить через конденсатор С1 на мікрофонний вхід передавача. На транзисторі VT5 зібраний електронний ключ для номеронабирача і кнопки скидання SB3. Вимикач SA1 призначений для включення передавача.

Принципова схема стаціонарної частини зображена на рис.4. На транзисторах VT1, VT2 зібраний загальний підсилювач тональних сигналів, що надходять з НЧ виходу приймача через резистор R1 і конденсатор С1 на його вхід. Приймач тонального сигналу з частотою 1610 Гц (ПТС-1) на транзисторі VT3 і елементах L1, С5, К1 призначений для включення дифсистемы і передавача контактами К1.1, КЗ. Р, К4.1.

На транзисторі VT6 і елементах L2, С7, К2 зібраний приймач тонального сигналу з частотою 2400 Гц (ПТС-2) для повернення стаціонарної частини в початковий стан контактами К2.1. (Всі елементи комутації на схемі - у вихідному стані). Тональні сигнали включення і виключення стаціонарної частини подаються з виходу загального підсилювача через С2, R7, СЗ, R5, R6 на бази транзисторів VT3 і VT6.

На транзисторах VT4, VT5 виконаний підсилювач тональних сигналів з частотою 3580 Гц для номеронабирача і скидання. Транзистори VT8, VT9 і елементи L4, З 11, Кб складають приймач тональних сигналів з частотою 3580 Гц для номеронабирача (ПТС-3), який за допомогою контактів К6.1 управляє дифсистемой (VT10, VT11), виробляючи тим самим набір номера АТС. При відповіді абонента АТС розмовне напруга надходить з подільника R18, R19, R20 через С16, узгоджувальний перехідний трансформатор Т1 і С19, R22 на вхід передавача і далі приймається приймачем мобільної частини.

Розмовне напруга абонента мобільної частини надходить на вхід передавача мобільної частини і далі приймається приймачем стаціонарної частини, з НЧ виходу якого воно через ланцюжок R23, с20,. перехідний трансформатор Т2, С17 надходить на базу VT10, і далі - в лінію АТС.

Диференціальна система живиться від лінії АТС через діодний міст VD8. Інший діодний міст VD9 - VD12 з конденсатором С 18 призначені для прийому виклику з ліній АТС. Останній навантажений обмоткою реле К7, контакти якого (К7.1, К7.3) підключають тональний генератор виклику до входу передавача, а контакти К7.2 включають передавач. Принципова схема тонального генератора виклику наведена на рис.5.

Тиристор VS1 призначений для утримання в робочому стані стаціонарної частини "РТФ-92". На транзисторі VT7 зібрано реле часу, контакти К5.1 якого розривають ланцюг тиристора VS1 при включенні-виключенні джерела живлення стаціонарної частини, т. к. при подачі живлення на стаціонарну частина контакти приймачів тональних сигналів мимовільно спрацьовують до моменту відновлення робочого режиму (тобто на 15-20 сек - інтервал, на який розраховано реле часу).

Мобільна частина "РТФ-92" виконана всередині корпусу звичайного телефонного апарату з номеронабирачем. В трубку апарата-заведені від дуплексної радіостанції телефонний капсуль BF1 і мікрофон BMI. Важільний (або герконовыи) перемикач апарату використовується при знятті трубки для включення передавача.

. На передню панель телефонного апарату виведені три кнопки SB1 - SB3 і червоний світлодіод для контролю за роботою передавача. Стаціонарна частина "РТФ-92" виконана в окремій коробці (розміри залежать від застосовуют ваних деталей) і підключена багатожильним кабелем до радіостанції і двожильним - до лінії АТС.

Робота "РТФ-92" дуже проста. Необхідно лише дотримуватися наступний порядок користування пристроєм.

Підняти трубку телефонного апарату.
Натиснути на кілька секунд кнопку SB1 - "вкл."
Почувши сигнал АТС, набрати номер абонента.
При наборі іншого номера натиснути на кілька секунд кнопку SB3 - "скидання".
По закінченні розмови натиснути на кілька секунд кнопку SB2 - "викл."
Покласти трубку на місце. Світлодіод HL1 призначений для контролю за роботою дифси системи.

Деталі для "РТФ-92" можна застосувати будь-які. Реле К1 -Кб - герконові типу РЭС55А (паспорт 0602).
Трансформатори Т1 і Т2 -перехідні від радіоприймача "Альпініст 405" або аналогічного. Середні висновки не використовуються.
Реле К7 - типу РКМ-1 (паспорт РС4.500.873.).
Котушки LI, L2, L4 намотані на феритових кільцях із зовнішнім діаметром 10 мм і висотою 5 мм;
L3 - виконана разом з L4 на одному кільці. Провід для намотування L1 - L4 - ПЕВ-0,1. L1 має 460 витків; L2 - 300 витків; L3 - 45 витків; L4 - 245 витків. R14 - складовою, послідовно з'єднані два резистора з 470 К.
Діодний міст VD8 можна зібрати на діодах типу D226, КД105 і т. п., розрахованих на Uo6p - 100 Ст. Тиристор VS1 -будь.
Транзистори VT10, VT11 високовольтні - на 80 - 100 Ст. Наладка "РТФ-92" полягає перш за все в організації дуплексного чистої радіозв'язку, а потім підлаштовується резисторів R22, R23 по найкращої чутності розмови абонентів.

Автор: Ст. Табунщиків (RV6ACM), р. Новоросійськ; Публікація: www.cxem.net

Add comment

Навігація

Інструкції з експлуатації

Copyright © 2020 Електричні принципові схеми.